Attefallshuset 25m²

ATTEFALLSHUSETS WEBSIDA ÄR UNDER UTVECKLING.
RING OSS FÖR NÄRMARE INFORMATION OM PRODUKTEN: 0514-310 10


RITNING

 ATTEFALLSHUSET RITNINGSEXEMPELSPECIFIKATION


Bjälklag

Träbjälklag består av bärlina, trossbottenskiva, regelstomme 45x145 mm, isolering 145 mm, golvspånskiva 22 mm.

Väggar

Väggar består av 10 st sektioner, innefattande utvändig falspanel 21x145 mm, luftspalt, vindpapp, regel 34x95 mm, isolering 95 mm och plasfolie. Regel 45x45 mm spikas på plats invändigt med isolering 45 mm. Invändig träpanel 13x120 mm, golvlist 12x44 mm, smygar 18x82 mm och invändiga foder 12x44 mm levereras löst. Likaså utvändiga foder 21x120 mm, fönsterbleck och knutar 21x145/120 mm. Gavelspetsar består av liggande falspanel 21x145 mm. Dörrar och fönster monteras på plats.

Tak

Tak består av takpanneformad plåt, nockplåt, vindskiveplåt, takfotsplåt, tegelläkt 25x48 mm, trekantslist 45 mm, underlagspapp, takluckor av råspont 20 mm, takstolar 45x170 mm, luftspaltsläkt 25x48 mm, insektsnät, board, isolering 145 mm, invändig träpanel 13x120 mm och taklist 13x44 mm. plastfolie. Simspanel, takfotsbräda 21x120 mm och vindskivor 21x145 mm. Vattenavrinning med hängrännor och stuprör.

Loft & Mellanvägg

Regelverk 45x70 mm, ljudisolering 70 mm, invändig träpanel 13x120 mm, golvlist 12x44 mm, taklist 13x44 mm, golvspånskiva 22 mm, trappstege och innerdörr.

Dörr med runt 3-glas isoler. U-värde 1,3.
Fönsterdörr med 3-glas isoler. U-värde 1,3.

Fönster med 3-glas isoler. U-värde 1,3.
Nockfönster med 3-glas isoler. U-värde 1,3.

T.ex. Spik, Skruv och övrigt för komplett montage ingår.

T.ex. VVS, El, Inventarier, Målning och Frakt ingår ej.